Lớp Nhỡ A Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017. Chào mừng ngày thành lập hội phụ nữ Việt Nam 20/10.