Hiệu trưởng: Phan Thị Hồng Sâm

Trình độ: Đại học sư phạm Mầm non

Số điện thoại: 0384270338

Email: haisammn@gmail.com

 

 

 

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Huyền

Trình độ: Đại học sư phạm Mầm non

Số điện thoại: 0336157838

Email: Huyenhoalac@gmail.com

 

 

 

Hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Thái

Trình độ: Đại học sư phạm Mầm non

Số điện thoại: 0981170418

Email: Hongthaihoa78@gmail.com